S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Pozor:

Minimálna výška nákupu (bez poštovného) je 6,- € !!!

 


KONTAKTY

Ľudmila Maneková
Parková - 515/42
919 42 Voderady
tel: 0904131849
info@kreativko.sk

NOVÝ TOVAR

Bežná cena 2,10 €
Naša cena 1,50 €
skladom
Bežná cena 0,23 €
Naša cena 0,20 €
skladom
Bežná cena 0,25 €
Naša cena 0,15 €
skladom

OBCHODNÉ PODMIENKY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru, ponúkaného prostredníctvom internetového obchodu www.kreativko.sk . VOP sú záväzné pre obe strany a kupujúci je povinný sa s nimi oboznámiť ešte pred objednaním tovaru.

KUPUJÚCI - ZÁKAZNÍK

 • Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční záväznú objednávku z ponuky na www.kreativko.sk.
 • Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje prevádzkovateľa s požiadavkou, aby jej prevádzkovateľ vyhotovil výrobok, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy takéhoto výrobku.
 • Použitím webových stránok internetového obchodu prevádzkovateľa a odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito VOP.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto VOP.
 • Tieto VOP sú platné až do vydania nových VOP.

PREVÁDZKOVATEĽ - PREDÁVAJÚCI

Ľudmila Maneková

Parková - 515/42

919 42  Voderady

IČO: 46 172 246

DIČ: 1039353194

IČ DPH: SK 1039353194

Tel: 0904 131 849

E-mail: info.kreativko@gmail.com, info@kreativko.sk

Prevádzkovateľ je platcom DPH!

OBJEDNÁVKA

 • Kupujúci môže objednávať  tovar  prostredníctvom:
 • Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú, je chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a kupujúci prehlasuje, že bol oboznámený so skutočnosťou, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
 • Všetky údaje, ktoré kupujúci uvedie do objednávkového formulára, sú ďalej spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a budú použité len na vymedzený účel a v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.
 • Automaticky generované oznámenie o prijatí on-line objednávky sa nepokladá za záväzné. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru, dochádza až na základe záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci záväzne potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky pomocou technických prostriedkov - zmenou stavu objednávky v softvérovom prostredí internetového obchodu a kupujúci je o záväznom potvrdení objednávky informovaný e-mailovou správou, prípadne telefonicky po overení dostupnosti tovaru a termínu dodania.
 • Zaslaný tovar je až do jeho úplného zaplatenia vlastníctvom predávajúceho
 • Zákazníkovi, ktorý bol v minulosti zaradený medzi nespoľahlivých zákazníkov, z dôvodu nepreberania zásielok a taktiež neetického správania, budú opätovné objednávky zasielané, až po zaplatení čiastky za objednávku vopred na účet !
 • Minimálna hodnota objednávky je 6,0 Eur bez poštovného!!!

 

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

 • Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho:
  • Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho.
  • Po záväznom potvrdení objednávky je možné objednávku zrušiť v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.
  • V prípade, že kupujúci zruší záväzne potvrdenú objednávku tovaru vyhotoveného "na mieru" podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, predávajúci má právo na náhradu škody, ak v tejto súvislosti už došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov.
  • Objednávku je kupujúci oprávnený zrušiť na základe písomnej žiadosti, zaslanej na e-mailovú adresu: info.kreativko@gmail.com  a to maximálne do dvoch hodín od záväzného potvrdenia objednávky. Po uplynutí dvoch hodín od záväzného potvrdenia objednávky je kupujúci oprávnený objednávku zrušiť, len so súhlasom predávajúceho.
  • predávajúci si vyhradzuje právo na náhradu vynaložených nákladov, ktoré zahŕňajú napr. balné, poštovné za odoslanú zásielku atď. Neprevzatím objednaného tovaru a nezaplatením zaňho porušujete  platnú kúpnu zmluvu a obchodný zákonník.
 • Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho: 
  • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (kupujúci uviedol chybné údaje, nie je možné nadviazať s ním kontakt, nereaguje na e-maily, nemá dostupný telefón a podobne).
  • Predávajúci môže zrušiť objednávku kupujúceho, ktorému boli zaslané podklady k úhrade objednávky bankovým prevodom, ale kupujúci neuhradil objednaný tovar ani do 14 dní od potvrdenia objednávky.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku kupujúcemu, ktorý sa v minulosti dopustil konania, ktorým predávajúcemu spôsobil škodu.
  • Predávajúci môže zrušiť objednávku aj v prípade, že požadovaný tovar nie je možné dodať z technických príčin, z dôvodu jeho nedostupnosti alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena a podmienky pre dodanie tovaru na strane dodávateľov a tieto podmienky sú pre prevádzkovateľa nevýhodné.
  • V prípade, že takáto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, vráti ju predávajúci bezodkladne, najneskôr do 14-tich dní na bankový účet kupujúceho.

 

DODACIE PODMIENKY

 • Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu v čo najkratšom termíne. Dodacia lehota je spravidla od 1-7 pracovných dní od pripísania dlžnej sumy na účet predávajúceho a závisí od dostupnosti produktov a prevádzkových možností. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota (po dohode s kupujúcim) aj dlhšia.
 • Miesto dodania tovaru je určené v objednávke kupujúceho.
 • Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad - faktúru. Po dohode s kupujúcim je možné zaslať faktúru aj elektronickou poštou.
 • Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť za tovar dojednanú cenu.
 • Pri preberaní doručenej zásielky je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný odmietnuť prevzatie zásielky, spísať s doručovateľskou spoločnosťou "zápis o škode na zásielke" a ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické poškodenie tovaru nebudú akceptované.
 • Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky alebo mechanické poškodenie tovaru v neporušenom obale zásielky, je povinný túto skutočnosť nahlásiť predávajúcemu ihneď po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú vzhľadom na reklamačné podmienky prepravcu akceptované. V prípade, že kupujúci po rozbalení zásielky zistí, že tovar je poškodený, nie je oprávnený s takto poškodeným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať a to až do vyriešenia reklamácie.

 

STAV OBJEDNÁVKY

Aktuálne informácie o stave objednávky sa kupujúci dozvie pri každej zmene stavu objednávky. Po zmene stavu objednávky bude kupujúcemu zaslaný informačný e-mail.

 

POŠTOVNÉ a BALNÉ


Kurier GLS

   

Prevodom

na účet

Dobierka

Kurier do 1 kg 3,90 € 4,90 €
Kurier do 5 kg 4,90 € 5,90 €
Kurier do 10 kg 6,90 € 7,90 €
Kurier do 20 kg 9,90 € 10,90 €
  nad 20 kg o poštovnom budeme informovať
Osobný odber (prevodom na účet)   0,00 €  

 

SPÔSOB PLATBY

Bankový prevod


Kupujúci zaplatí za tovar dopredu, bankovým prevodom, na účet predajcu. Pri platbe na účet bude objednávka akceptovaná až po prijatí platby na účet predajcu. Tovar bude kupujúcemu zaslaný až po pripísaní platby na účet predajcu. Pre správnu identifikáciu platby je potrebné uviesť Variabilný symbol (zašle predávajúci po nachystaní tovaru)!

Dobierka


Tovar bude kupujúcemu zaslaný spoločnosťou GLS. Kupujúci zaplatí za tovar pri jeho doručení. Platbu dobierkou môžu využiť iba zákazníci zo Slovenska. Pre kupujúcich z krajín EÚ je možná iba platba vopred na účet predajcu. Platba formou dobierky pri objednávkach z EÚ nie je možná.

  

CENY

 • Prevádzkovateľ je platcom DPH.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu  cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.

 

ZÁRUKA

Predávajúci poskytuje na všetok tovar záruku 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom, ktorý je uvedený na faktúre ako dátum dodania.

Záruka sa nevzťahuje na:

 • bežné opotrebovanie tovaru, vzniknuté jeho obvyklým používaním
 • nadmerné mechanické opotrebenie, alebo mechanické poškodenie tovaru
 • poškodenie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nesprávneho používania tovaru, alebo v dôsledku používania tovaru v nevhodných podmienkach (nevhodná teplota, prašnosť, vlhkosť, chemické a mechanické vplyvy prostredia a podobne)
 • poškodenie tovaru pri preprave
 • poškodenie tovaru, ku ktorému došlo pri manipulácii s tovarom neoprávnenou osobou
 • znečistenie, alebo poškodenie tovaru, alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • poškodenie tovaru pri nesprávnom skladovaní
 • škody, vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, krádeže a podobne

 

REKLAMÁCIE

 • Reklamáciu je kupujúci povinný uplatniť výhradne písomnou formou (poštou, emailom). V reklamácii kupujúci uvedie číslo objednávky, číslo faktúry, názov
  reklamovaného výrobku, presný opis poškodenia alebo závady a pokiaľ je to možné, doloží aj foto-dokumentáciu.
 • Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar, vrátane daňového dokladu - faktúry.
 • Reklamovaný produkt je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu na reklamáciu čistý a mechanicky nepoškodený. (Doporučený spôsob zaslania tovaru: – zásielku poslať bezpečne zabalenú v poistenej obálke (predávajú na pošte) pripadne v krabici  na adresu predajcu.)
 • Reklamovaný tovar nesmie byť predávajúcemu zaslaný na dobierku. Zásielky, ktoré budú zaslané na dobierku, je predávajúci oprávnený neprevziať.
 • Za prípadnú stratu, alebo poškodenie tovaru pri preprave predajca nenesie zodpovednosť.
 • Reklamácie sa vybavujú spravidla do 14 dní (maximálne do 30 dní) od ich vzniku, t. j. od prevzatia tovaru prevádzkovateľom.
 • Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 Pri odstúpení od zmluvy musí kupujúci splniť nasledovné podmienky:

 • Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou (poštou, emailom), musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktov, kupujúceho a predávajúceho a musí byť doručené predávajúcemu v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
 • Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 • Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu kompletný, čistý, nepoužitý a mechanicky nepoškodený. Kupujúci je povinný vrátiť predajcovi aj daňový doklad - faktúru.  (Doporučený spôsob zaslania tovaru: – zásielku poslať bezpečne zabalenú v poistenej obálke (predávajú na pošte) prípadne v krabici na adresu predajcu.)
 • Vrátený tovar nesmie byť predávajúcemu zaslaný na dobierku. Zásielky, ktoré budú zaslané na dobierku, je predávajúci oprávnený neprevziať.
 • Predajca nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru pri preprave vrátenej zásielky.
 • V prípade nedodržania niektorej podmienky na vrátenie tovaru alebo zníženia hodnoty tovaru v dôsledku nesprávneho zaobchádzania má predávajúci právo odmietnuť prevzatie tovaru, prípadne pomerne znížiť čiastku, za ktorú bude tovar prijatý späť.
 • Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného na mieru podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, t. j. tovaru, vyrobeného na objednávku kupujúceho.
 • Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu bankovým prevodom do 14 dní od prevzatia vráteného tovaru. Kupujúci, ktorý uhradil zásielku formou dobierky, je pre tento účel povinný poskytnúť písomne (e-mail, SMS) predávajúcemu číslo účtu, na ktorý má byť kúpna cena vrátená.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

 

 • Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na: info.kreativko@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 • Kupujúci má právo v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len "subjekt ARS"), ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 • Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže kupujúci podať spôsobom, uvedeným v §12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 • Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 • Subjekt ARS môže za začatie alternatívneho riešenia sporu požadovať úhradu poplatku, maximálne do výšky 5€ (s DPH).

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo pri registrácii kupujúceho v rámci internetového obchodu a to v rozsahu údajov, uvádzaných v objednávkovom alebo registračnom formulári. Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci dobrovoľne predávajúcemu súhlas k spracovaniu, zhromažďovaniu a uchovávaniu jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávky, pre účely komunikácie so zákazníkom a vedenie príslušnej evidencie (vedenie účtovníctva, riešenie reklamácií a pod.). Osobné údaje a iné dôverné informácie, poskytnuté predávajúcemu budú v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a iba pre poskytnutie konkrétnej služby - vybavenie objednávky. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov ďalším osobám s výnimkou prevádzkovateľa e-shopového systému a spoločností, zabezpečujúcich prepravu a doručenie zásielok.
 • Prevádzkovateľ bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu a v súlade so zákonom číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
  uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • Predávajúci sa zaväzuje, že po zaslaní písomnej žiadosti kupujúceho a odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde k vymazaniu údajov z databázy a zrušeniu registrácie kupujúceho.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach, neupravovaných týmito VOP, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Odsúhlasením VOP kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením a odoslaním objednávky oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.


Predávajúci a kupujúci plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.


Tieto VOP sú platné od 26.03.2021 do odvolania alebo do ich nahradenia novými obchodnými podmienkami. Predávajúci si vyhradzuje právo na ich zmenu bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke E-shop: www.kreativko.sk.

 

 

 

 
ODg0NjZj